Vanliga frågor

Kontakt

Tidsbokning

Du bokar enklast tid via den här länken till bokningssystemet Kaddio. När du bokat får du en bokningsbekräftelse via mail, i den står även hur du kommer in i lokalen om det är första gången du kommer till min mottagning.

Avbokning

Du kan enkelt avboka tiden 24 h innan via bokningssidan eller genom att maila mig. Om avbokning sker senare än innan 24 h debiteras du kostnanden för sessionen, även vid sjukdom. Hör av dig till mig om du är sjuk men önskar samtal via video istället för på plats.

Betalning

Faktura skickas ut i samband med besöket till din mail. Du har har 14 dagar på dig att betala din faktura.

Väntetid

Jag har som mål att du ska kunna erbjudas tid inom några dagar, vilket för det allra mesta är möjligt.

Vad kostar det?

Pris individuell terapi, 45 min: 1375 kr (student/pensionär: 1075 kr)

Pris parterapi, 60 min: 1875 kr (oavsett kartläggningssamtal på 75 min/45 min eller parterapi 60 min).

Pris alternativt upplägg parterapi, 90 min: 3700 kr

Mottagning

Jag hyr in mig i Humanovas ljusa lokaler på Södra Larmgatan 4 (2 trappor upp) som ligger precis intill  spårvagnshållplats Grönsakstorget.

Hur kommer jag in när jag bokat session på plats?

I bekräftelsemailet från bokningen finns information om hur du kommer in i lokalen. Knappa in koden vid första porten, gå två trappor upp och ring på ringklockan vid dörren där det står ”Humanova” så kommer jag och öppnar för dig. Det finns ett trevligt väntrum rakt fram att sitta i om du kommer lite tidigt och du får gärna ta för dig av kaffe/thé lite längre in i lokalen. Om jag märker att du inte kommit på vår bokade tid ringer jag upp dig och hjälper till om du t.ex. inte hittar eller kommer in i lokalen.

Flexibel plats

Om du har en arbetsplats där det finns möjlighet att använda enskilda rum för samtal kan jag även komma till dig för vår session.

Videosamtal

Om du bokat ett videosamtal, sker detta via säker länk genom journalsystemet Kaddio. Du behöver vara inloggad med mobilt BANK-ID i Kaddio för att jag ska kunna ringa upp dig när sessionen startar.

Mina tidigare erfarenheter och specifik kompetens

Jag tog examen 2017 och gjorde sedan ett års PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer) inom rehabilitering på Rehabcenter Mösseberg i Falköping. Där arbetade jag både med individer och grupper, främst i ett multimodalt team för personer med långvarig smärta samt med enskilda samtal samt gruppföreläsningar i medveten närvaro samt självmedkänsla inom den onkologiska rehabiliteringen.

Efter PTP:n arbetade jag under  sex år på terapimottagningen  KBT-gruppen Göteborg, där jag lärde mig otroligt mycket, både i mötet med klienter och i handledning med kompetenta kollegor.

Jag har påbörjat specialistutbildning inom hälsopsykologi och läst en specialistkurs i Compassionfokuserad terapi (CFT) och dubbla specialistkurser i Hälsopsykologi med fokus på evidensbaserad behandling (för t.ex. smärta, stress/utmattning, sömnproblem), kvinnohälsa, transdiagnostiska verktyg och beteendeanalys. Jag har även utbildning i parterapimetoden Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT), i Fokucerad ACT (FACT) med fokus på implementering och behandling på primärvårdsnivå samt i sexologi.

Kvalitetssäkring, patientsäkerhet och integritetspolicy

Under den här fliken kan du läsa om lite av varje, t.ex. hur jag behandlar dina personuppgifter på säkra sätt, hur min hemsida samlar in och använder data för att följa gällande lagar och förordningar samt kring kvalitetssäkring som legitimerad psykolog. Längst ned finns även länkar om du vill ha ytterligare info och har du andra frågor får du gärna höra av dig till mig via mail.

Som legitimerad psykolog är jag godkänd av socialstyrelsen att bedriva psykoterapi med eget ansvar. Legitimerad psykolog är en skyddad yrkestitel, vilket kan ses som en kvalitietssäkring för att få en god behandling. Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och följer de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden vilka reglerar psykologers sekretess och integritet. Som legitimerad psykolog är jag skyldig att dokumentera behandlingen genom att föra journal. För alla patient­uppgifter, både sådana du lämnar och sådana jag använder ex­em­pel­vis i jour­nalen, gäller de regler om tystnads­plikt som följer av Patient­säker­hets­lagens bestäm­melser.

Min verksamhet är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och står likt andra vårdgivare under deras tillsyn. Som medlem i Psykologföretagarna har jag patient- och ansvarsförsäkring. Jag är även medlem i Psykologförbundet, Psykologer för hållbar utveckling, sfKBT och Beteendeterapeutiska föreningen.

Jag använder mig av journal- och tidsbokningsprogrammet Kaddio. All data i Kaddio överförs krypterat och behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Jag samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta/bibehålla en affärsrelation och för att jag som vårdgivare ska kunna ge dig en god och säker vård. Jag sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter jag har lagrade om dig, att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. I särskilda fall kan jag ha uppgiftsskyldig­het enligt lag att lämna ut upp­giftsskyldighet, t.ex. om ett barn far illa att lämna uppgifter till Socialtjänsten. Enligt Patientdata­lagen och So­cial­styrel­sens före­skrifter ställs krav på ett visst inne­håll i patient­journalen, t.ex. kring bakgrund till behandlingen, bedöm­ningar och åtgärder som genomförs.

Min hemsida använder inte cookies.

Hur mitt boknings- och journalprogram Kaddio hanterar dina uppgifter:

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: