KBT

Må bättre genom KBT

KBT – Kognitiv Beteendeterapi, är en terapiform som med hjälp av konkreta strategier syftar till att förbättra välmående och livskvalité. Fokus i KBT är på att arbeta med tankar, känslor och beteenden på olika sätt. Vi jobbar tillsammans mot tydliga mål och utvärderar kontinuerligt så att vårt samarbete ger effekt. Du är experten på dig och hur du fungerar medan jag är expert på de metoder som kan hjälpa dig att må bättre på sikt – ett viktigt samarbete! KBT fokuserar framförallt på nuet och på att skapa varaktig beteendeförändring framåt. Din historia och tidigare erfarenheter kan också ha stor betydelse för ditt nuvarande mående och tillsammans kartlägger vi hur olika faktorer bidrar och vad som går att påverka. KBT kan syfta till att exempelvis öva färdigheter i att hantera känslor, bryta ohjälpsamma tankemönster och förändra beteenden för att må bättre på sikt.

  • Handlar om hur tankar, känslor och beteenden samspelar
  • Bygger på samarbete mellan dig som klient och mig som psykolog
  • Tydliga mål för att skapa konkret förändring
  • Kontinuerlig utvärdering
  • Effektivt mot olika typer av besvär
  • Aktiv behandlingsform som kan kombineras med andra metoder för att passa dina behov

KBT med fokus på dina behov

Anledningarna till att börja i samtalsterapi kan vara många och det kan även skilja sig åt mycket vilka metoder som upplevs hjälpsamma. För att möjliggöra att terapin anpassas efter dina behov och önskemål kombinerar jag flera olika metoder och arbetssätt. I min grundutbildning till psykolog har jag med mig både KBT och PDT, efter utbildningen har jag vidareutbildat mig inom bland annat hälsopsykologi, compassionfokuserad terapi och parterapi. Det viktigaste för mig är att anpassa behandlingen efter dig och dina behov, samtidigt som jag arbetar utifrån de metoder som forskning visat effektiva. Exempel på metoder jag har kompetens inom och använder i det terapeutiska arbetet:

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för att ta steg i en meningsfull livsriktning, hantera jobbiga tankar och känslor och öka psykologisk flexibilitet. ACT som metod är en del av den så kallade ”trejde vågens KBT” och har inslag från t.ex. mindfulness. Forskning visar att ACT som behandlingsalternativ kan fungera effektivt vid t.ex. stress, ångest, depression och långvarig smärta.
  • Compassionfocused Therapy (CFT) innebär både ett terapeutiskt förhållningssätt och är en metod som är utvecklad särskild för dig som är överdrivet självkritisk, har svårt att känna medkänsla med dig själv och upplever starka skamkänslor. Fokus ligger på att öva färdigheter i compassion, lära sig aktivera sitt eget trygghetssystem och hitta nya förhållningssätt gentemot sig själv för att kunna hanera livets med- och motgångar. 
  • Positiv psykologi innebär ett kompletterande helhetsperspektiv på ohälsa med fokus på att förstå människan utifrån det som fungerar väl. Forskning inom positiv psykologi undersöker vad som kan få oss må bra, hur vi kan skapa motståndkraft till livets utmaningar och genom konkreta strategier i vardagen arbeta förebyggande för att bibehålla hälsa. Experterna Katarina Blom och Sara Hammarkrantz ger i sin bok ”Lycka på fullt allvar” vardagsexempel på hur den positiva psykologin kan vara hjälpsam; ”för att kunna leva med att de flesta punkterna på att göra-listan är kvar, inte bli bitter när kollegan får det roliga arbetet du sökt, kunna ta hoppsa-steg över skorna i hallen utan att gorma på familjen, finna anledningar att gå upp på morgonen, hinna uppfatta att himlen är blå bakom de grå molnen eller att någon tagit det sista toa-pappret igen.”
  • Processbaserad Terapi (PB-KBT) innebär ett forskningsbaserat ramverk för att effektivt kunna anpassa interventioner  för olika typer av besvär och problem. Istället för fokus på specifika diagnoser och symtom, ligger fokus på att anpassa behandlingen efter dig som individ utifrån ett helhetsperspektiv.

Oavsett metod är det viktigaste för mig att du som individ står i fokus när vi arbetar mot att förbättra ditt mående. Att du upplever att jag är engagerad och aktiv i våra samtal är övergripande mål för mig och ibland blir sättet att ha samtal i sig det som hjälper mest, snarare än specifika metoder eller konkreta strategier.