Skogsvaro

En blandning av skogsbad och mindfulness i skogen!

Under våren anordnade min vän Elisabeth och jag enstaka tillfällen i så kallad ”Skogsvaro” – övningar för närvaro och välmående utifrån skogsbad, psykologi och medveten närvaro i skogen!

Vi övar exempelvis färdigheter i att:

  • Använda våra sinnen för att förankra oss
  • Vara med oss själva på ett vänligt sätt
  • Minska stress- och bråttombeteenden
  • Öka förmågan till tacksamhet och förundran

Hur påverkar naturen hälsan?

I rapporten ”Naturen som kraftkälla” från Naturvårdsverket (Ottosson, 2023) beskrivs hur och varför naturen påverkar hälsan. Till exempel beskrivs utifrån forskning:

  • Minskad stress, mindre oro och grubbel
  • Förbättrat humör, gladare och mer hoppfull
  • Ökade kognitiva förmågor t.ex. att lösa problem och koncentration
  • Påverkan på immunförsvaret t.ex. minskar inflammation, lugnande effekt på mage och tarm
  • Minskad upplevelse av smärta
Skogsvaro - skogsbad och mindfulness i skogen med Elisabeth och mig.