Enskild KBT

Nedan kan du läsa mer om individuell terapi, t.ex. hur den kan gå till, vanliga problemområden jag har erfarenhet av att arbeta med och pris.

Kartläggning

Under 1-2 samtal får du berätta mer om dig själv, vad du upplever skapar problem för dig och vad du skulle vilja att vi fokuserar på tillsammans. Vid det första besöket ställer jag många frågor för att vi ska få en gemensam bild av vad vi skulle kunna arbeta med och hur vi kan göra det på bästa sätt. Det behöver inte handla om något väldigt konkret eller att du vet precis vad du vill jobba med, ibland är det svårt att sätta ord på och då undersöker vi det tillsammans.

Det är vanligt att du som klient får fylla i olika skattningsformulär tills gången efter, dels för att hjälpa mig att förstå dina problem bättre och dels för att vi ska kunna jämföra med något över tid och försäkra oss om att behandlingen har effekt. Andra vanliga hemuppgifter till nästkommande session kan handla om att börja fundera på exempelvis hur svårigheterna påverkar beteenden/tankar/känslor på olika sätt eller att registrera och undersöka specifika situationer.

Fortsatt terapi

Efter kartläggningsfasen enligt ovan kommer vi gemensamt fram till vad vi ska fokusera på under våra samtal framöver. Ofta skapar vi en målformulering där vi konkretiserar vad du önskar arbeta med i terapin och hur detta skulle kunna gå till. Därefter jobbar vi med olika typer av metoder och verktyg utifrån KBT och evidens kring psykologisk behandling för att öka ditt välbefinnande. De första besöken efter kartläggningen består också ofta av en del information, så kallad psykoedukation om det du söker för, exempelvis kan vi gå igenom en modell för vad som vidmakthåller dina problem genom en så kallad konceptualisering. Mellan sessionerna är det vanligt att vi kommer överens om konkreta saker att öva på, testa eller undersöka. Det kan exempelvis handla om att gradvis prova nya beteenden och utvärdera effekten. Ibland finns behov av samtal av mer stöttande och reflekterande karaktär, vilket också går bra. Vi stämmer hela tiden av att vi arbetar med rätt saker och på sätt som passar dig. Det kan hända att det inte känns rätt att träffa just mig eller att du söker för något som jag känner till någon annan behandlare som kan mycket bättre, i så fall ger jag gärna rekommendation till andra psykologkollegor.

Avslut och vidmakthållandeplanering

När är dags att avsluta terapin skapar vi tillsammans en så kallad vidmakthållandeplan. I den sammanfattar vi vad vi arbetat med i våra samtal, vilka hjälpsamma strategier och insikter du tar med dig, vad du vill fortsätta arbeta med på egen hand och hur. Vi kartlägger även potentiella risksituationer och hur du kan hantera dem på hjälpsamma sätt framåt. Vidmakthållandeplanen syftar till att underlätta för dig att fortsätta arbetet från terapin, vidmakthålla de framsteg du gjort och förebygga fallgropar framåt.

Exempel på områden i individuell terapi:

 • Stressproblematik och utmattning
 • Nedstämdhet och depression
 • Ångest av olika slag (ex social ångest, hälsoångest, panikångest, klimatångest, generell ångest)
 • Sömnsvårigheter
 • Oro, grubbel/ältande
 • Sorg, kris
 • Olika jobbiga känslor t.ex. meningslöshet, ensamhet, vilsenhet
 • Självkritik
 • Självkänsla
 • Perfektionism, prestation, prokrastinering
 • Skam- och skuldkänslor
 • Långvarig smärta
 • Relationsproblem
 • Problem i yrkeslivet
 • Existentiella frågor och riktning i livet

Hör gärna av dig om du har frågor kring hur vi skulle kunna arbeta med det just du söker för.

Pris

Individuell terapi, 45 min: 1375 kr (student/pensionär: 1075 kr)

Jag är också tillgänglig som konsult för vårdcentraler, företag och försäkringsbolag. Hör av er för mer information.