• Välkommen!

  Hej och välkommen till min sida, som är under uppstart! Mitt namn är Malin Lindahl och jag är legitimerad psykolog. De senaste 6 åren har jag arbetat på en privat terapimottagning, med både individuella terapier och par. Nu har jag startat företaget Lindahl Psykologi och undersöker med spänning vad framtiden innebär!

  Nedan kan du läsa mer om var jag håller hus, hur jag arbetar i terapi och andra projekt jag är engagerad i. Under de olika flikarna kan du läsa mer om t.ex. vanliga sökorsaker som jag har arbetat med både i enskilda terapier och parterapi, om hur närvaro i skogen kan förbättra välmående genom ”skogsvaro” och få svar på vanliga frågor m.m.

  Mottagning i centrum

  Jag erbjuder i dagsläget både enskild terapi och parterapi, antingen på Södra Larmgatan 4 (precis vid spårvagnshållplatsen Grönsakstorget) eller digitalt via säker videolänk.  Om du har en arbetsplats i centrum/östra Göteborg med möjlighet att använda rum passande för samtal (gärna med whiteboard), kan jag komma till dig för vår session. Det är även möjligt att vi genomför sessioner utomhus om du önskar, exempelvis i ett grönområde sittandes/promenerandes.

  KBT utifrån dina behov

  Jag arbetar främst utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och utgår från tillgängliga riktlinjer och evidens för olika interventioner beroende på typ av svårigheter. Att arbeta utifrån KBT innebär bland annat att skapa en gemensam förståelse för vad som bidrar till och vidmakthåller just dina symtom och att genom konkreta verktyg arbeta för förändring. Vi undersöker tillsammans hur beteenden, tankar, känslor och omständigheter samverkar och med att öka hjälpsamma hanteringsstrategier utifrån dina behov. Jag tar även in inslag från Compassionfokuserad terapi (CFT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det kan innebära arbete med att t.ex. hitta vad som känns viktigt och meningsfullt i livet, att stanna upp och styra över beteenden på ett hjälpsamt sätt, hantera jobbiga tankar och känslor samt hur du kan förhålla dig till dig själv på ett mer förstående sätt.

  Oavsett vad du söker för är mitt främsta mål att du ska känna dig lyssnad på, att du upplever att behandlingen är anpassad efter just dig och att vi tillsammans arbetar för att förbättra ditt mående eller det du söker för.  Vi stämmer kontinuerligt av så att du upplever att vi arbetar med relevanta saker och med metoder som passar dig. Tidigare klienter beskriver mig som engagerad, lyhörd och professionell.

  Psykologi inom klimat, miljö och hållbarhet

  Skogsvaro

  Under våren erbjuder min vän Elisabeth och jag enstaka tillfällen i så kallad ”skogsvaro” – övningar för närvaro och välmående utifrån psykologi, yoga och mindfulness i skogen! Läs mer om skogsvaro under fliken Projekt.

  Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar!